REFERENTIE BO&O; BUREAU VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING

Micha Wijngaards heb ik leren kennen als een ambitieuze man die al snel zich het eigenaarschap van een leidinggevende wist te veroveren. Op een sympathieke manier weet hij zijn teams te overtuigen om bijvoorbeeld een nieuwe koers in te slaan of op een andere manier te denken over het onderwijs en de resultaten die dat onderwijs moet gaan opleveren. Micha bezit volop theoretische kennis met betrekking tot het sturen van organisaties en die weet hij op een zelfverzekerde manier over te brengen. Een betrouwbare collega.

 Drs. H.A.M. Pellenaars (Hetty)