REFERENTIE BLINQ 

Micha Wijngaards-Geleijns is een capabele en goede leider, die door zijn vermogen tot autonome analyse en visie thuis is op strategisch niveau. Hij kenmerkt zich door veel positieve energie, verantwoordelijkheid en doelgerichtheid. Zaken die hij combineert met aandacht en begrip voor de interpersoonlijke en gezamenlijke aspecten. Zijn sensitiviteit is hoogontwikkeld en leidt ertoe dat hij scherpe antennes bezit om te weten wat er leeft bij mensen en in een gehele organisatie. Hier ligt een groot talent. Daarmee is Micha een duidelijke én een empathisch leidinggevende, hetgeen een belangrijke basis vormt voor modern faciliterend leiderschap. 

Isabelle Buijel, Blinq