REFERENTIE MICHAËL COLLEGE

Micha Wijngaards .... 

-geeft ruimte en vertrouwen, waardoor het eigenaarschap in de organisatie toeneemt

-is helder en transparant in zijn communicatie

-is zeer taakgericht en een snelle denker

-houdt koers

-heeft overzicht 

-kan prioriteren

-heeft humor

Femke Wareman, locatiedirecteur